Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Trang web, các trang web liên quan, ứng dụng, thông tin liên lạc và Dịch vụ được cung cấp hoặc liên quan. Điều khoản sử dụng áp dụng cho tất cả người dùng.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Các Điều khoản sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người sử dụng và Trang web này Trâugácbếp.com

1/ Sử dụng hợp pháp


 • Không sử dụng website làm trung gian để tổ chức kinh doanh lại sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Tuân thủ mọi quy định Luật pháp Việt Nam hiện hành, không xuyên tạc bôi xấu thông tin.
 • Việc mua bán trên website hoàn toàn từ sự tự nguyện và thỏa thuận giữa hai bên: Mua và Bán
 • Chấp nhận những Quy định và Chính sách cụ thể của website cũng như luật pháp hiện hành
 • Sử dụng thông tin minh bạch, đúng tên thật và các thông tin liên quan đến cá nhân, tổ chức
 • Tuân thủ quy định và thỏa thuận cũng như Thời gian vận chuyển hàng hóa, đơn hàng riêng
 • Không truyền những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 • Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận

2/ Tuân thủ chính sách


Sử dụng Dịch vụ từ website này là đồng ý tuân thủ những Chính sách hiện hành

3/ Sở hữu trí tuệ, bản quyền


Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Chúng tôi hoặc các tổ chức, cá nhân khác được trích dẫn một cách hợp pháp. Chúng tôi cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

 • Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
 • Không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
 • Không chỉnh sửa Nội dung khi sử dụng
 • Không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản.

Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân, tổ chức khác.

4/ Bồi thường thiệt hại


Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho chúng tôi hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hay bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

 • Vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách bảo mật hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của chúng tôi.
 • Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây thiệt hại cho chúng tôi.
 • Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến chúng tôi.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây thiệt hại đến chúng tôi.

5/ Loại trừ trách nhiệm


Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

Một vài thông tin nội bộ hoặc thông tin sảm phẩm có thể chậm cập nhật, những sai số nhỏ không ảnh hưởng đển Tổng thể sản phẩm, dịch vụ trên website này

Thông tin hiển thị tại Website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía chúng tôi, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của dịch vụ mà khách hàng đã lựa chọn.

6/ Sửa đổi chính sách, quy định


Chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo. Người dùng có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website này. Nếu tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

Trân trọng kính báo./.